Home Field

ניהול ואחזקה

השירותים הנוספים שלנו

לבעלי בתים להשכרה אנחנו נותנים שירותים נוספים של ניהול ואחזקה כמפורט:

  • תאום וליווי פגישות בבית עם שוכרים פוטנציאליים תוך כדי סינון שוכרים שאינם מתאימים.
  • הכנת חוזה שכירות באמצעות עו”ד שהחברה עובדת עמו .
  • קשר עם השוכרים בתקופת החוזה.
  • טיפול בתקלות שוטפות בתקופת השכירות כגון : צנרת, חשמל, מים, ואחרות.
  • הכנת פרוטוקול מסירה עם תצלומי הדירה ומצב קריאת מוני מים חשמל וגז עבור הדייר נכנס או יוצא.
  • טיפול מול העיריה ועו”ד במקרה של דייר שמסרב לעזוב או במקרה של הפרת חוזה כלשהיא.

 

צור איתנו קשר

0549708889 972
yossi.arbel3@gmail.com

שלח הודעה